Recensioner

Bra genomgång av rutten bransch

Hemtjänstmaffian
Miljonsvindeln som förändrade äldreomsorgen
Mira Klingberg Hjort och Karl Martinsson, bokförlaget Atlas 2021.

Daniel Wiklander

Text

2013 rullades den så kallade Södertäljehärvan upp. Det handlade om storskaliga bedrägerier inom privat hemtjänst, och förhandlingarna i tingsrätten som inleddes 2015 skulle pågå i över ett år. 

Bakgrunden var införandet av lagen om valfrihetssystem, LOV, inom Södertäljes hemtjänst 2012. Raskt skedde en ökning både av antalet företag i branschen, och av antalet brukare. En del av denna ökning skulle visa sig handla om fusk – för många miljoner. 

Bakom ligger Södertäljenätverket, klanstrukturer som griper om sig på flera nivåer i lokalsamhället. Dels i form av regelrätt gängkriminell verksamhet med väpnat våld mot rivaliserande grupperingar, men även sådant som fusk med hemtjänst. 

Hemtjänstmaffian bygger vidare på dels Mira Klingberg Hjorts rapportering om rättegångarna mot Södertäljenätverket, dels den prisbelönta reportageserien hon och bokens andre författare Karl Martinsson gjorde i Arbetet och Kommunalarbetaren 2019. En intervju med dem återfinns i Scoop nummer 4/2020.

Privat hemtjänst och personlig assistans enligt LSS är verksamheter som ofta fyller ett viktigt behov exempelvis av personal som talar samma språk som brukaren och delar dennes kultur, men samtidigt inbjuder till fusk i stor skala för den som har resurserna i form av människor som kan spela hjälpbehövande – eller som kan förmås låta bli att klaga på att de inte får den hjälp de behöver – båda varianterna förekommer. Ofta finns dessa mänskliga resurser i släktnätverk med utländskt ursprung. Och i samma etniska grupper värvas arbetare som upptäcker att det förväntas av dem att både fuska och att arbeta betydligt längre dagar och veckor än vad som är tillåtet i kollektivavtal och i svensk lag. Ibland också till lägre löner. 

I vissa av de bolag som skildras i boken verkar ägarna ha uppnått en perfekt kombination av att både mjölka det allmänna på pengar och utnyttja anställda i beroendeställning för maximal profit. 

Att den sortens samvetslösa aktörer ser en chans att sko sig på dagens system var bara att vänta, men desto märkligare ter sig beställarens aningslöshet. Kommuner låter exempelvis bli att ta med en klausul i sina avtal om att det företag som stoppats i en grannkommun på grund av fusk med exempelvis redovisade timmar även får finna sig i att deras avtal med övriga kommuner ogiltigförklaras. En självklarhet, kan en utomstående betraktare tycka.

På samma vis skulle en del av fusket omöjliggöras om kommunerna jämförde de rapporterade arbetsinsatserna löpande, då det skulle visa att samma personer uppges ha befunnit sig på platser de inte fysiskt kan ha förflyttat sig mellan på så kort tid.

Hemtjänstmaffian är en bra genomgång av en rutten bransch och innehåller även några överraskningar. Som när en känd journalist med hög moralisk svansföring skymtar förbi som välfärdsentreprenör som samlat ihop en folksamling till demonstration – mot att kommunen skulle ta bort LOV. 

Det hör till författarnas skicklighet och lyhördhet som journalister att de lyckats ta sig förbi muren av tystnad som omgärdar verksamheten i de fuskande företagen. Scenen där det går upp för utnyttjade arbetare precis hur rik deras chef blivit på mellanskillnaden mellan den lön de fått ut och de summor det allmänna lagt ut för utförandet hör till bokens mest minnesvärda. 

En viktig bok och en viktig journalistisk bevakning av den korruption som gror mitt ibland oss.

Senaste Numret

Prenumerera eller beställ lösnummer

Omslag_5_3 mm rygg-1 kopiera

Konferensdags! Nya numret av Scoop fokuserar på Global Investigative Journalism Conference i Göteborg – och därmed också på artificiell intelligens både som journalistiskt verktyg och som bevakningsområde.

Ute 20 september!

Beställ här