Datajournalistik

Så avslöjar du krigsbrotten

Rysslands krig i Ukraina har präglats av enorm råhet och brutalitet, med flera uppenbara exempel på krigsförbrytelser. Men det finns i dag många verktyg för den som vill gräva fram bevis och avslöja krigsförbrytare.

Manisha Ganguly

Text

Att rapportera brott under en pågående konflikt har tidigare varit en skrämmande och ofta livsfarlig uppgift. Den har nu blivit lättare tack vare teknik för att söka i öppna källor.

Digitalt material som laddas upp på sociala medier och andra sajter av de stridande själva är numera ofta av mycket hög kvalitet. Tillsammans med tillgången till högupplösta satellitbilder och
digitala verktyg som möjliggör att gå igenom stora mängder uppladdad data har reportrar större möjlighet än tidigare att undersöka krigsbrott medan de begås.

Kriget i Syrien var det för sin tid mest väldokumenterade kriget i historien, och dess förlopp kunde följas direkt online. Kriget i Ukraina följer samma mönster, och Global Investigative Journalism Network, GIJN, har därför bett mig skriva den här guiden. 

Förödelsen som ryska bombangrepp på civila mål i Ukrainas städer orsakat är enorm. Här i Borodyanka utanför Kyiv. 

1. Lär känna de olika typerna av krigsbrott

Grunddefinitionen av ett krigsbrott är brott mot krigets lagar. Krigsbrott är den allvarligaste formen av brott under ett krig och har ingen preskriptionstid. De misstänkta kan åtalas under resten av sina liv.

Genèvekonventionen från 1949 definierade nya typer av krigsbrott och etablerade en universell jurisdiktion för åtal. Konventionen inbegriper stora delar av internationell humanitär rätt. Internationella rödakorskommittén (ICRC) definierar internationell humanitär rätt och krigets lagar som ”en uppsättning regler syftande till att av humanitära skäl begränsa effekten av väpnad konflikt. De skyddar personer som inte eller inte längre deltar i strid och begränsar krigföringens metoder och medel”.

Artikel 7 och 8 i Romstadgan, Interntionella brottmålsdomstolens grunddokument, innehåller en mycket detaljerad lista över krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Krigsbrott delas in i fyra kategorier: folkmord, brott mot freden, brott mot krigets lagar och brott mot mänskligheten.

De krigsbrott som framför allt kan dokumenteras med open source-teknik är: attacker på civila och civil infrastruktur som inte används för militära syften, attacker på skyddade institutioner som sjukhus och skolor, bruk av förbjudna vapen som klusterbomber, brott mot griftefrid för fiendesoldater och mord på fiendesoldater som ger upp, brott mot griftefrid för civila, krigstida sexuellt våld, plundring, tortyr, användande av barnsoldater, samt användande av biologiska vapen. I vissa fall görs en bedömning av proportionalitet.

2. Känn dina källor

Sociala medier är en rik källa för bilder, särskilt sådant som laddats upp av soldater och andra verksamma vid fronten och som kan vara bevis. Facebook, Telegram, Twitter, Instagram och Tiktok är de största, men landspecifika sociala medier är bättre. Exempelvis VK, före detta VKontakte, har mängder av information från ryska soldater. Det finns ofta grupper för familjer till soldater, eller Telegramkanaler för anhängare till olika slags miliser som kan vara bra källor. Ett annat knep är att hitta konton på flera olika sociala medieplattformar som använder sig av samma användarnamn, och där vissa plattformar kan ha mindre strikta inställningar för att skydda privat information. Ofta förstår inte soldaterna att de har begått krigsbrott, eller oroar sig inte för konsekvenserna, så de bryr sig inte om att dölja det.

I ett reportage jag gjorde för BBC om Libyen fann jag bevis för brott mot griftefrid för tillfångatagna soldater och civila utförda av medlemmar av Libyens nationalarmés specialstyrkor, via gärningsmännens offentliga Facebookprofiler. Jag hittade även filmer på summariska avrättningar på Twitter. Bevisen laddades upp som propaganda, och för att uppvigla till mer våld.

3. Verifiering

Oftast kommer filmerna du hittar inte att vara kopplade till ett personligt konto. Det första du behöver göra är att använda ett verktyg för analys av metadata för att försäkra dig om att filmen skildrar det som påstås. Några sådana verktyg hittar du hos Invid, Google Reverse Image Search, Tineye, Reveye, Yandex, Baidu, Google Lens, Exiftool, Redfin, Amnesty Video Verification, och Trulymedia.

När du förvissat dig om filmens autenticitet är nästa steg att hitta andra bevis. Om det finns andra versioner med högre upplösning så ladda ned dem för säkrare identifiering av personer i filmen. Om det finns andra filmer som visar samma händelse ur andra vinklar kan de vara avgörande för att rekonstruera händelsen.

4. Arkivera allt

Nästa steg efter verifiering är arkivering. Detta är mycket viktigt, eftersom materialet när som helst kan göras otillgängligt eller raderas av den som laddat upp det. I andra fall, som i Syrien och Burma, har företag som Facebook raderat filmer och bilder på krigsbrott som annars hade kunnat användas som bevis i internationella brottmål. Därför måste bevismaterialet säkras så fort som möjligt.

När en specifik händelse eller person är i fokus är det bäst att spara ned allt som kan kopplas till händelsen eller till personen. När det gäller enskilda stridandes sociala medieprofiler är det till stor hjälp att spara ned allt och sedan leta i öppna vänlistor efter deras stridskamrater. Ofta kan stridande med dolda profiler även ha offentliga profiler som du kan använda för att verifiera deras identitet. 

Det verktyg jag använt för arkivering är Hunchly, som gör det automatiskt, vilket sparar tid. Wayback Machine är ett annat bra hjälpmedel för arkivering online. Jag brukar börja med ett kalkylblad i Google för att spara länkar, en särskild mapp för högupplösta bilder, och Hunchly på i bakgrunden för att automatiskt spara ned webbsidor i realtid.

Officerare i Libyska nationalarméns specialstyrkor, al-Saiqa, under en ceremoni i Benghazi i januari i år för den stupade kommendören Wanis Bukhamada.    

5. Få bekräftat av ögonvittnen

Att få det du hittar online bekräftat av folk på plats är ett väldigt viktigt men ofta förbisett steg. Då handlar det inte längre om rent open source-grävande, men jag föredrar en hybridvariant för att se till att jag får med allt. Det kan också leda till att du får nya pusselbitar, som ett ögonvittne som kan bidra med ytterligare detaljer som stärker undersökningen.

I ett annat BBC-reportage jag gjorde, om mordet på den kurdiska politikern Hevrin Khalaf i Syrien 2019 av turkiskstödd milis, lyckades vi faktiskt få kontakt med ett ögonvittne som hade hittat kroppen precis efter mordet och kunde bidra med viktig information.

6. Identifiering

Om videon visar en specifik person som begår ett krigsbrott är det nödvändigt att identifiera den personen. Här är ansiktsigenkänningsverktyg som Pimeyes mycket användbara, men för kriget i Ukraina är FindClone allra bäst. Den var kusligt träffsäker när jag lyckades identifiera nästan alla legosoldater från den ryska Wagnermilisen som härjade i Libyen, för ytterligare ett BBC-reportage.

7. Spåra trupprörelser på distans

Att spåra trupp- och fartygsrörelser samt stridsflyg med hjälp av verktyg som Marine Traffic, Flightradar24, och ADSB Exchange kan hjälpa till att peka ut krigsförbrytelser där förövarna annars har möjlighet att förneka inblandning. 

Till exempel om en militär talesperson hävdar att ett av deras plan inte bombat ett specifikt mål, kan transponderdata motsäga påståendet genom att visa att planet befunnit sig i den aktuella positionen vid tiden för attacken. Det är dock fullt möjligt för piloten att stänga av transpondern för att undvika spårning.

8. Specialiserad analys: militära enheter

När du undersöker krigsförbrytelser där gärningsmännen är synliga inför kameror är det två saker du ska studera noga: insignier och vapen. Tygmärken och andra uniformsinsignier och markeringar på fordon är användbara för att fastställa beteendemönster hos en specifik militär enhet, vilket i sin tur kan hjälpa till att bevisa medverkan till krigsbrott högre upp i den militära organisationen. Om soldater från en viss enhet oftare postar våldsskildringar kan det tyda på en upplevd känsla av straffrihet. Wikipedias kategorisida för militära insignier är användbar.

När jag undersökte krigsbrott i Libyen för BBC var det al-Saiqabrigadens märken som gång på gång dök upp i filmer med mycket grafiskt våld. al-Saiqa är en specialstyrka inom Libyens nationalarmé, ledd av Mahmoud al-Werfalli. Han var efterlyst av ICC för 33 fall av mord och beordran av mord på icke stridande. När hans efterlysning blev offentlig och han ändå inte greps etablerades en straffrihetkultur som ledde till att jag började undersöka hans enhet.

9. Specialiserad analys: vapen

Vapen är ett annat viktigt område att studera: vilka vapen som används, var, och av vem. Vissa typer av vapen, som klusterladdningar, är uttryckligen förbjudna i ett särskilt FN-fördrag. Klusterladdningar består av en stor mängd mindre laddningar som sprids och exploderar när klusterbomben slår ned. De drabbar civila extra hårt. Användningen har dokumenterats i Syrien, och de används av rysk militär i Ukraina i BM-21 Grad-raketer. Databaser som är användbara för att spåra vapensystem inkluderar Jane’s, Genèveuniversitets databas över handeldvapen, Sipri, och Arms Trade Treaty.

Användandet av specifika vapen kan tyda på brott mot sanktioner och vapenembargon. I ett annat reportage från Libyen fann mina kollegor och jag att en attack där 26 obeväpnade kadetter dödades utförts av Förenade arabemiraten med hjälp av en kinesisk drönare – två osannolika allierade i ett krig de inte borde delta i, ett brott mot FN:s vapenembargo.

”Ta regelbundna pauser och viloperioder, diskutera öppet med kollegor hur arbetet påverkar er, och stäng av ljudet när du tittar på videofilmer som skildrar mord.”

10. Sexuellt våld

När sexuellt våld som våldtäkt utövas i krigstid av stridande är det även en krigsförbrytelse. Det uppmärksammas ofta inte, och det finns ingen riktig samsyn kring vad som ska räknas som krigsbrott. Samtidigt är det ett av de vanligaste krigsbrotten.

Ett färskt exempel på våldtäkt som vapen kommer från kriget i den etiopiska regionen Tigray och Etiopiens nationella försvarsstyrkor. Ett annat är när burmesiska soldater våldtog muslimska rohingyakvinnor under folkmordet på royhingier.

Dart Center Europa har gett ut en mycket användbar guide för att undersöka sexuellt våld i väpnade konflikter. Den innehåller tips för hur man kan arbeta i krigstid och har avsnitt både om hur du tar hand om dig själv och hur du på lämpligast vis intervjuar och skildrar offer. Och den innehåller dessutom råd för hur du arbetar på distans och samordnar med fixare och källor på plats.

11. Håll koll på skolor, sjukhus och andra kända civila mål 

Skolor och sjukhus åtnjuter speciellt skydd i krig, liksom civila. Civila får inte vara målet för en attack, och här kan geolokalisering med hjälp av offentligt tillgängliga bilder vara ett användbart verktyg för att sluta sig till om det rör sig om civila mål. Geo-lokaliseringsverktyg som Google Earth, Yandex Maps, Sentinel Hub, Echosec och Wikimapia kan vara till hjälp för att verifiera platser. Suncalc är ett användbart verktyg för att sluta sig till vilken tid på dagen en attack skett (så länge det finns synliga skuggor). Liveuamap är ett bra ställe att börja på för att få koordinater innan du går till Google Earth för att studera satellitfoton.
Bellingcat har bra guider och utmärkta exempel på geolokalisering.

Ett exempel på den här formen av undersökning är migrant-förvaret i Libyen som bombades. Bilder från marken på sociala medier kombinerade med geolokalisering visade att förvaret låg intill ett vapenlager som hade attackerats två månader tidigare, vilket bekräftades av The New York Times. Jag kunde i ett reportage för BBC:s arabiska sändningar visa att bombangreppet utfördes av ett utländskt plan, vilket bröt mot FN:s vapenembargo och utgjorde ett krigsbrott.

12. Håll koll på ”dubbelattacker”

Medicinsk personal och sjukhus är som jag nämnde ovan skyddade av internationell rätt. Så det är ett krigsbrott att attackera räddningspersonal med en ”dubbelattack”, där en första bombräd följs upp av ett andra angrep specifikt för att döda räddningspersonal som anlänt till platsen. Ryssland har anklagats för att göra sådana dubbla attacker i Syrien. Mest känd är bombningen av en marknad i Idlib 2019 som jag rapporterade om för BBC.

Ett annat beteende att hålla uppsikt på är när en invasionsarmé inte tar fångar, utan dödar även soldater som tydligt har gett sig.

13. Kommunikation

Soldater som begår krigsbrott och också dokumenterar dem gör för det mesta det för att de känner att de åtnjuter beskydd. Det gör att de kan vara öppna för att kommunicera och erkänna sina handlingar. 

När jag hade samlat in bevis om brott mot griftefrid i Ganfoudamassakern i Libyen kontaktade vårt team några av dem jag kunde identifiera som gärningsmän, så att de kunde bemöta uppgifterna. En av dem skröt om vad han hade gjort, och hävdade att han åtnjöt straffrihet.

14. Informationssäkerhet

Innan du kontaktar en stridande som du anklagar för krigsförbrytelser är det nödvändigt att du säkrar allt bevismaterial som du samlat in, och de enheter du använt för undersökning och
kommunikation. 

Det finns många manualer för digital säkerhet online, men grundläggande är lösenordshantering, tvåfaktorsautentisering, virtuella privata nätverk (VPN) och att skapa fejkade profiler när du undersöker sociala medier. 

GIJN har sammanställt en lista med råd på GIJN.org.  

15. Ta hand om dig

Undersökningar om krigsförbrytelser inbegriper ofta många långa timmars tittande på extremt grafiskt våld. Därför är den kanske viktigaste biten i hela arbetet att undvika att själv ta skada. Ta regelbundna pauser och viloperioder, diskutera öppet med kollegor hur arbetet påverkar er, och stäng av ljudet när du tittar på videofilmer som skildrar mord. 

Dart Center har utvecklat en detaljerad steg-för-steg-guide som är utformad för att hjälpa till att motverka ångest och stress.

Risken att ta skada av det här arbetet är hög. När jag för min forskning intervjuade 30 open source-experter fann jag att 90 procent uppgav att de drabbats av symptom från mardrömmar, sömnlöshet, depression och ångest till allvarliga tillstånd som posttraumatisk stress och självmordstankar. 

Arbetsledare för den här typen av undersökningar måste ge reportrar det stöd och den utbildning de behöver, medan frilansar måste se till att skaffa sig tillgång till rådgivning och terapi.

Forskning har visat att journalister som gör den här typen av undersökningar vanligen har en hög toleransnivå för grafiskt våld, så det de mest av allt behöver är en stödjande omgivning.

Översättning: Daniel Wiklander.
Artikeln är tidigare publicerad på 
gijn.org

Fakta

GIJN

Global Investigative Journalism Network grundades 2003 på en internationell konferens för grävande journalister i Köpenhamn. I dag omfattar nätverket 227 medlemsorganisationer i 88 länder, bland dem Föreningen Grävande Journalister. GIJN håller internationella konferenser vartannat år, liksom regionala konferenser i Asien och Afrika.

Senaste Numret

Prenumerera eller beställ lösnummer

omslag nr 4

Global Investigative Journalism Conference i Göteborg får stor plats även i detta nummer, med bland annat en matig genomgång av de bästa handfasta tipsen som lärdes ut på konferensen.

Läs även om SvD:s Spotifygräv, oligarken som äger en av Sundsvalls största fabriker och journalisterna som jagar en hundplågare i Malmö.

Ute vid lucia.

Beställ här