Inrikes

Så undersökte SVT i Hunter Bidens laptop

SVT:s Fouad Youcefi har tillsammans med kollegan Linda Hörnqvist gjort en unik granskning av ”laptopen från helvetet”, som Donald Trump kallade den under fjolårets valrörelse. Hur gjorde han när han tog sig an projektet att analysera en av världens mest omtalade datorer – presidentsonen Hunter Bidens?

Kolbjörn Guwallius

Text

Allt började i april 2019 när en datorreparatör fick in tre vattenskadade datorer från någon han trodde var Hunter Biden. Men datorerna hämtades aldrig ut trots att innehållet på en av dem gick att rädda. Den lämnades i stället av reparatören till FBI efter att han gjort en kopia som sedermera hamnade i händerna på Donald Trumps advokat, Rudy Giuliani, tidigare New Yorks borgmästare och en nyckelperson i Trumps försök att ändra resultatet i höstens presidentval till sin fördel.

Till slut hamnade en kopia av datorns innehåll även hos Fouad Youcefi på SVT, som har tagit hjälp av it-forensikern Mikael Stathin för att säkerställa materialets autenticitet. Det har tagit Fouad Youcefi motsvarande fem arbetsveckor att gå igenom materialet och producera inslaget.

– Hade det här varit en dator som tillhörde vilken privatperson som helst hade jag kanske inte ens tagit emot materialet, säger Fouad Youcefi.

Exakt hur kopian kom till SVT är en uppgift som omfattas av källskydd. Men Fouad Youcefi är säker på dess ursprung, säger han.

– Vi fick en kopia på hårddisken via personer som vi vet i sin tur har fått tillgång till materialet från Rudy Giuliani och vi vet att datorn gick från datorreparatören till Rudy Giuliani.

Men är källan trovärdig och tillförlitlig?

– Tvärtom. Vi är ju helt på det klara med att källans syfte med att dela med sig av det här är att den personen vill att vi ska hitta skit om Joe Biden. Det var ett av skälen till att vi behövde kontrollera materialet särskilt hårt. Vi hade aldrig kunnat publicera utan att ta hjälp av en it-forensiker.

SVT har bedömt att det är lagligt för dem att ta emot och gå igenom materialet. Men det betyder inte att det var självklart att göra det. Avgörande var att Hunter Biden är son till USA:s president, att hans affärer har varit omtalade och att det har förts fram misstankar om att Joe Biden skulle ha varit inblandad i sonens ifrågasatta affärer i Ukraina eller Kina.

Det var ju också Donald Trumps försök att använda Ukrainafrågan för att skaffa sig fördelar gentemot Joe Biden inför presidentvalet som ledde fram till det första riksrättsåtalet mot Trump.

Om det finns något på datorn som kan bekräfta eller dementera någon uppgift relaterad till presidenten är nyhetsvärdet enormt. Men även om granskningen är försvarbar finns etiska dilemman med att gå igenom privatpersonen Hunter Bidens dator.

– Hade det här varit en dator som tillhörde vilken privatperson som helst hade jag kanske inte ens tagit emot materialet. Men bakgrunden i just det här fallet gör att han inte kan anses vara en vanlig privatperson. I kombination med alla turer som har varit kring Hunter Biden kändes det inte bara okej, det var också en skyldighet att gå igenom materialet när vi fick chansen. Sedan är det två olika saker vad man ser i datorn och vad man kan publicera. Vi har valt de delar vi tycker är relevanta att prata om av olika skäl.

”Vi ska berätta om skit om sådan finns, men huvudsaken är att vi i så fall ska undersöka och verifiera om så är fallet.”

Fouad Youcefi

Hur gjorde du avvägningen mellan allmänintresse och integritet?

– Så fort man har dragit en principiell gräns är det ganska lätt. Det är ett allmänintresse och har ett nyhetsvärde att det finns bilder och filmer där han nyttjar droger och att det finns bilder och filmer av sexuell karaktär där Hunter Biden och olika kvinnor medverkar, i kombination med att det finns bekräftelser av betalningar till olika kvinnor. Men det finns inget allmänintresse i att visa upp materialet i sig.

Materialet kan tolkas som att Hunter Biden har köpt sex av de medverkande kvinnorna, men Fouad Youcefi säger att det är upp till läsaren att dra slutsatserna. Han har kunnat se att filerna med det sexuella materialet är skapade på datum som i princip sammanfaller med datumen för betalningarna till kvinnorna.

– Han har ju själv nekat till att ha köpt sex, medan det finns en rapport från senaten som inte utesluter att han har gjort det. Det vi har sett kan bidra till att man kanske borde ställa fler frågor kring det.

Det finns uppgifter i en del filer som bekräftas av allmänt kända fakta, vilket antas stärka materialets trovärdighet. Ändå finns en viss risk att delar av materialet har ”planterats” dit på ett sätt som en forensisk analys inte upptäcker. Autentiskt material – som i så fall finns där för att bygga upp trovärdigheten – skulle kunna ha blandats med falskt material.

– Risken finns att material planteras. Alla uppgifter vi har valt att publicera har vi också kontrollerat ytterligare. Vår och it-forensikerns bedömning är att det inte finns några tecken på manipulation. Hade vi hittat något sådant hade det förstås också varit intressant.

Den senaste tiden har så kallade deepfake-videor uppmärksammats, videor där ansikten byts ut för att skapa trovärdiga, men falska, rörliga bilder. Granskningen har gjorts med en medvetenhet om att sådant skulle kunna förekomma.

– Vi har verifierat det på lite olika sätt. Det finns saker i videorna av sexuell karaktär som gör att vi inte tror att de har manipulerats. Vi har tittat på en del saker bildruta för bildruta, vi har tittat på filernas egenskaper och det finns en del videor som är skärminspelningar där man ser saker som är verifierbara med verkliga förhållanden.

När president Joe Bidens son Hunter Biden nyligen intervjuades i CBS Sunday Morning om sin självbiografi var den olycksaliga laptopen ett av samtalsämnena.

Bildernas och filmernas autenticitet stärktes genom att Fouad Youcefi tillsammans med en extern programmerare byggde ett skript som exporterade filernas metadata. GPS-koordinater från bildmaterialet styrkte antagandet att filerna var autentiska.

– Vi kunde verifiera att vissa bilder som påstods vara tagna vid en särskild plats också var det om man tittade under huven. De stämde även överens med vissa mejl som hade skickats, och så vidare.

Fouad Youcefi har inte gått igenom allt material från datorn, filerna är helt enkelt för många, men han har både gjort stickprov och försökt följa en systematik. Han gjorde en arbetslogg där han antecknade vad han hade tittat på och vad han ville titta närmare på och gjorde en lista över intressanta personer som dök upp. Att systematisera arbetet har varit nödvändigt för att få en bra överblick.

– Det är ett enormt material så det är lätt att man annars missar en del eller glömmer bort saker längs vägen när man går igenom så här mycket.

Med tanke på att någon ville att du skulle publicera komprometterande uppgifter om USA:s president, hur ser du på risken att bli ett verktyg för politiska syften och desinformation?

– Så är det nästan alltid med journalistik. Nästan alla som hör av sig eller delar med sig av dokument har ett syfte med det. Det enda sättet att förhålla sig till det är att fokusera på allmänintresset och nyhetsvärdet. Vi ska berätta om skit om sådan finns, men huvudsaken är att vi i så fall ska undersöka och verifiera om så är fallet. Det finns en massa slutsatser som amerikanska aktivister tycker att man kan dra kring det här materialet som vi inte har kunnat dra, eftersom vi inte tycker att dokumenten säger det de påstår.

Den första artikeln om datorn publicerades i tidningen New York Post, en Trumpvänlig tabloid som inte framför allt gjort sig känd för objektiv och sanningsenlig nyhetsjournalistik. Deras granskning ifrågasattes av många, men ingenting avgörande i den motsägs av Fouad Youcefis genomgång.

– Såvitt jag minns är deras publicering korrekt, de har inte påstått saker som inte stämmer. Däremot har Rudy Giuliani och många andra dragit slutsatser utifrån publiceringen som man inte kan dra av materialet.

Tror du att det blir några konsekvenser av det material som finns på datorn?

– Det återstår att se. FBI håller ju på med en förundersökning och om det blir ett åtal kanske det kan påverka Joe Biden i någon mån. Men det finns många uppgifter i datorn och så fort det kommer någon nyhet som har med Hunter Biden att göra kommer de som har datorn att söka på om det finns någonting i den som sätter saker i ett nytt ljus.

Hur relevant är din granskning i en svensk kontext?

– Det är mindre relevant att göra detta i Sverige, nyhetsvärdet är inte lika stort som det är i USA. Men med tanke på vem Hunter Biden är som person, händelserna i Ukraina och att vi hittade vissa kopplingar till Sverige var det relevant att publicera här.

Sverigekopplingen handlar om att Hunter Biden under en period hyrde ett kontor i Washington DC av Statens Fastighetsverk i samma hus som den svenska ambassaden.

I stället för att presentera materialet som ett vanligt tv-inslag eller som en artikel på SVT:s webb skapades en särskild webbsida för presentationen där text varvas med korta videoinslag som behandlar olika bitar.

Granskningen börjar i ett helt mörkt rum där Fouad Youcefi med koncentrerad blick bläddrar i en laptop. Dess skärm är den enda ljuskällan.

Sitter du alltid i ett så mörkt kontor?

– Haha, nej, men det har mentalt känts som att jag har suttit i ett så mörkt rum med extremt mycket material att gå igenom och jag har haft väldigt få bollplank att gå igenom materialet tillsammans med. Det illustreras väl med det mörka rummet.

Hur tänkte ni kring den grafiska presentationen?

– Linda Hörnqvist och jag insåg tidigt att det är ett material som kanske inte gör sig bäst i ett tre minuter långt inslag i Rapport. Eftersom vi sysslar med rörlig bild har vi ganska länge funderat på hur vi kan mixa text och rörlig bild på ett sätt som både hedrar innehållet och blir dramaturgiskt bra och lättillgängligt för tittarna.

Det är Linda Hörnqvist som har satt ihop presentationen. SVT har tidigare gjort ett antal liknande presentationer, men Fouad Youcefi påpekar att upplägget fortfarande är så nytt att det kräver viss eftertanke. Det gäller att få besökaren att stanna kvar till slutet.

Fotnot: Fouad Youcefi är förutom reporter på SVT Nyheter även ordförande för FGJ som ger ut Scoop.

Senaste Numret

Prenumerera eller beställ lösnummer

Omslag_5_3 mm rygg-1 kopiera

Konferensdags! Nya numret av Scoop fokuserar på Global Investigative Journalism Conference i Göteborg – och därmed också på artificiell intelligens både som journalistiskt verktyg och som bevakningsområde.

Ute 20 september!

Beställ här