Gräv

De kartlägger kriget i realtid

De har avslöjat ryska mordkommandon i Europa och användning av massförstörelsevapen i Syrien. Nu använder researchgruppen Bellingcat sina kunskaper om faktainsamling i öppna källor till att säkra bevis på krigsförbrytelser i Ukraina.

Daniel Wiklander

Text

Granskningskollektivet Bellingcat har snart varit aktivt i tio år och har blivit alltmer professionellt. I dag har man, förutom den mer kända grenen som publicerar spektakulära avslöjanden om exempelvis den ryska underrättelsetjänsten GRU, även en enhet för ”rättvisa och ansvarsutkrävande”, Justice and Accountability Unit. J&A är ett samarbete med Global Legal Action Network, en organisation som hjälper människor att stämma stater och företag för brott mot mänskliga rättigheter. Syftet med J&A är att med liknande metoder som i Bellingcats övriga verksamhet ta fram fakta som går att använda som bevis i domstol. Enheten består av både grävare, digitala arkivarier och jurister. 

En av juristerna, George Katz som har en bakgrund inom affärsjuridik men bytt fält till internationell rätt, talade med Scoop över Zoom om enhetens verksamhet. 

Rättsprocesser följer strikta regler och det krävs att materialet man vill lägga fram som bevisning samlats in och analyserats på rätt sätt, berättar George Katz. J&A:s medarbetare har därför både juristutbildning och utbildning i att arbeta etiskt.

En av anledningarna till att man arbetar separerat från Bellingcats övriga verksamhet är att speciellt när det handlar om Rysslands krig mot Ukraina så har grävnätverket profilerat sig med en lång rad avslöjanden av kriminella handlingar som den ryska staten begått i andra länder. Bellingcat har förklarats som icke önskvärd ”utländsk agent”. Christo Grozev, en av Bellingcats företrädare, är efterlyst i Ryssland. Det är viktigt för J&A att inte framstå som partiskt, säger David Katz.

– Det är inte vår uppgift att undersöka Ryssland, vi undersöker händelser oavsett om det är Ryssland eller Ukraina som är ansvariga.

Bachmutfronten i östra Ukraina har beskrivits som ”ett helvete”. I den närliggande staden Siversk som utsatts för hård beskjutning av ryskt artilleri försöker civila ändå klara vardagen. Bellingcats J&A-avdelning arbetar med att dokumentera alla misstänkta krigsbrott som sker på slagfältet.

En viktig förutsättning för J&A är att kunna bevara informationen de samlar in. 

– Där är vi beroende av vår partnerorganisation Mnemonic, säger George Katz. Allt material och alla länkas förs in i en särskild databas som sedan bevaras av Mnemonic. 

– Tiden arbetar alltid emot oss, material raderas och kan vara borta för alltid. 

Ett annat problem är att osint-material inte ens betraktas som giltigt bevismaterial i vissa länder. 

– Så vi hjälper till att forma själva det rättsliga området, säger George Katz. Tidigare handlade det mer om en civilrättslig kontext med dokument som kontrakt mellan företag eller individer. 

Ofta kan det vara svårt att avgöra vem som skjuter vad på slagfältet, men J&A har olika metoder för att bestämma vilken typ av ammunition som används.

– Vi kan även identifiera varifrån en viss typ av ammunition kommer, säger George Katz. Det är något vi hela tiden utvecklar. 

Allt J&A:s arbete görs på distans vid datorerna, enheten är inte själv vid fronten och samlar bevis. Den utvecklar olika slags hypoteser och konsulterar militär expertis. Metoderna har utvecklats under ett antal år, inte minst under kriget i Jemen.

– Situationen i Ukraina gör att de verkligen förfinas, säger George Katz. Men de kan inte ersätta fältarbete.

Allt lämnar spår, säger han. Efter ett tag går det ganska snabbt att avgöra från bilder om exempelvis förbjudna vapen som klusterbomber använts. 

– Vår uppgift är att hitta alla spår och bekräfta så många av våra hypoteser som möjligt. 

Bellingcats målsättning är att främja användningen av osint för alla som vill. 

– Därför ser vi även det här tragiska kriget som en möjlighet att utveckla detta viktiga fält.

– Undersökningarna tar lång tid och kostar mycket pengar. Men med rätt utbildning kan de flesta klara av att göra dem.

Tror du att det kommer att fortsätta så här, med så mycket öppna källor tillgängliga för osint, eller ser vi en övergående ”guldålder”?

– Bra fråga. Det är svårt att säga något om, för det handlar om hur internet kommer att styras i framtiden. Vi kan se tendenser till att internet nationaliseras och inskränks av vissa aktörer. Jag tror att det går att applicera mycket av det vi vet om IT-säkerhet även på detta – när vi hittar sätt att skydda oss utvecklas nya metoder. Allt handlar om kreativitet. Och jag tror inte att våra medarbetare saknar den kompetensen. 

Att Bellingcat och J&A inte konkurrerar med andra gör att de kan samarbeta med många, säger George Katz, som ser en tilltagande professionalisering inom osint. Han tror att fältet kommer att behöva regleras på något vis för att kunna garantera kvalitet och trovärdighet.

– Vi ser många som kallar sig ”open source investigators” som ägnar sig åt research på hög nivå men som faktiskt ”avslöjar” saker som inte är sanna. Det är ett problem att vem som helst kan kalla sig ”open source investigator” genom att läsa några artiklar, men utan att vara vare sig etiska eller professionella.

Märker ni av många försök att lura er? 

För J&A är återanvändning av information ett större problem än förfalskad information. För det kan mycket väl göras utan några onda avsikter. Medier och enskilda postar material som om det var något som hände igår när det egentligen inträffade för flera månader sedan och redan har utretts av oss. Men vi har inte stött på särskilt många avsiktliga förfalskningar. 

Fakta

Detta kommer George Katz att tala om

– Eftersom de flesta i publiken inte har så stor erfarenhet av osint kommer jag att gå igenom grunderna steg för steg. Först drar jag i korthet vad osint är och vad som kan uppnås, med exempel från Bellingcats mer kända fall.

Det kommer att vara sådant som grunderna i verifiering, hur man känner igen förfalskad och manipulerad information, och hur man letar upp verklig information och ser om den ändrats på något vis.

Sedan går jag över till geolokalisering som vi är kända för. Tillsammans med publiken försöker vi ta reda på var en viss händelse inträffat. Vi kommer att använda Google Search, Google Maps och Google Earth, och jag kommer att be deltagarna att installera de apparna i förväg. Jag kommer också att beröra tidsbestämning, alltså att slå fast när en händelse inträffat. För ibland kan det röra sig om en verklig händelse, men det visar sig att den inte alls hör hemma i det sammanhang vi placerat den.

Och slutligen tror jag att jag kommer att dra kortfattat hur vi kan lära oss mer om enskilda individer genom de digitala fotspår de lämnar efter sig.

Senaste Numret

Prenumerera eller beställ lösnummer

omslag nr 4

Global Investigative Journalism Conference i Göteborg får stor plats även i detta nummer, med bland annat en matig genomgång av de bästa handfasta tipsen som lärdes ut på konferensen.

Läs även om SvD:s Spotifygräv, oligarken som äger en av Sundsvalls största fabriker och journalisterna som jagar en hundplågare i Malmö.

Ute vid lucia.

Beställ här