✔ Alla ändringar har sparats!
Inrikes

Internrapport: Osäkerhet leder till att för mycket hemligstämplas hos polisen

Polisens internrevision har granskat hur handläggare på myndigheten hanterar begäran om allmänna handlingar, och hittar flera brister. Bland annat konstaterar man att handläggarna behöver få bättre kunskaper i hur Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, fungerar.

Daniel Wiklander

Text

I rapporten från Internrevisionen som släpptes nyligen konstateras att i mer än en tredjedel av fallen då ett myndighetsbeslut begärts för utlämning av allmän handling, så har det skilt sig från handläggarens besked, så att fler handlingar och uppgifter lämnats ut. Däremot har myndighetsbesluten och domar i kammarrätten när ärenden överklagats dit oftast följts åt. Av det drar Internrevisionen slutsatsen att problemet ligger hos handläggarna, som man anser bör fortbildas i Offentlighets- och sekretesslagen. Det finns en rädsla att göra fel, som leder till att man hellre lämnar ut för lite...

TACK FÖR ATT DU LÄSER SCOOP!

Har du redan ett konto? Logga in

Medlem i Föreningen grävande journalister?
Logga in med samma uppgifter som du använder på FGJ.se!

Sugen på en prenumeration?

Ingen bindningstid.


Prenumerera på Scoop

Prenumerationen kostar 29kr/månad och sker med kortbetalning.