Inrikes

Fristadsprojektet för ryska journalister läggs ned

Det var tänkt som en möjlighet för oberoende ryska journalister att kunna arbeta i trygghet, utom räckhåll för den allt hårdare ryska lagstiftningen. Men de fick aldrig tillstånd att flytta till Sverige.
Nu tvingas Föreningen Grävande journalister lägga ned sitt fristadsprojekt.

Daniel Wiklander

Text

Det var våren 2022 som projektet initierades, och tanken var att möjliggöra för ryska journalister i exil att bo och arbeta i Sverige. Göteborgs-Posten upplät kontorsplatser, Västra Götalandsregionen, Svenska Institutet och Sätila Foundation gick in som finansiärer och projektet stöddes av bland andra Reportrar utan gränser,  Journalistförbundet och Medieinstitutet Fojo.

Men hos Migrationsverket blev det i höstas stopp för de ryska journalisterna och deras familjer. Man kom från svenskt håll fram till att det skulle gå fortare att skicka in helt nya ansökningar än att överklaga. Men det var inte snabbt nog för de berörda ryssarna, som helt enkelt under tiden varit tvungna att söka sig till andra länder, snarare än att vänta in svenska myndigheters beslutsprocesser. 

Ulla Sätereie, FGJ:s ordförande, säger till Scoop att det var ett mycket tungt beslut att behöva fatta. 

– De fria och oberoende ryska redaktioner som i dag verkar utanför Ryssland behöver mer stöd, inte mindre. Deras situation blir alltmer utsatt. Deras arbete som kritiskt granskande reportrar är viktigt inte bara för den ryska publiken, utan också för alla oss andra.

– Det är mycket tungt att behöva fatta det här beslutet, säger Ulla Sätereie till Scoop.

Senaste Numret

Prenumerera eller beställ lösnummer

Omslag_5_3 mm rygg-1 kopiera

Konferensdags! Nya numret av Scoop fokuserar på Global Investigative Journalism Conference i Göteborg – och därmed också på artificiell intelligens både som journalistiskt verktyg och som bevakningsområde.

Ute 20 september!

Beställ här